petycjaodpowiedzSzanowni mieszkańcy Braniewa, szanowni pracownicy firm i instytucji braniewskich i ich klienci, otrzymaliśmy odpowiedź Burmistrza Mrozińskiego na naszą petycję. Wszystko jest cacy. Za mocno popadało, ale poza tym, na co dzień, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Dzisiaj publikujemy ten dokument w zestawieniu z petycją. Jakość odpowiedzi (a pośrednio także okazany szacunek tym, którzy się podpisali, których zalało) niech oceni sobie każdy czytelnik sam.

Pozwolę sobie odnieść do każdego punktu oddzielnie w przyszłych artykułach. Zachęcam także do podzielenia się swoimi uwagami Was, drodzy goście naszego portalu.

Leszek Dziąg

 

Poniżej tekst petycji i odpowiedzi Burmistrza:

My, niżej podpisani, ciężko doświadczeni ostatnimi opadami deszczu mieszkańcy Braniewa, pracownicy braniewskich zakładów pracy, osoby korzystające z usług i infrastruktury miasta, żądamy:

1)    przeprowadzenie ekspertyzy stanu instalacji kanalizacyjnych i burzowych w zagrożonych częściach miasta,

W 2009 roku Urząd Miasta Braniewa zlecił wykonanie kompleksowej inwentaryzacji sieci deszczowej w naszym mieście obejmującej m.in.:

- naniesienie trasy przebiegu sieci kanalizacji deszczowej,

- określenie stanu technicznego sieci.

Znany nam jest zatem stan techniczny posiadanych sieci i nie ma potrzeby przeprowadzenia kolejnej ekspertyzy.

2)    opracowania planów i projektów przebudowy tych instalacji,

W/w opracowanie dotyczące stanu technicznego sieci deszczowej służy nam do planowania remontów wg kolejności na odcinkach najbardziej zniszczonych. Na dzień dzisiejszy odbywa się to w postaci bieżącego przeczyszczania sieci w miejscach najczęstszego występowania zatorów.

3)    przeprowadzenie NIEZALEŻNEJ EKSPERTYZY wykonania przebudowy kanalizacji burzowej ulic Zielonej i Żeromskiego wraz z oceną ich wydajności,

Sieć kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej i Żeromskiego wykonana została w 2009 roku. Robotami kierowała osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Nadzór inwestorski również powierzony został osobie uprawnionej w tej dziedzinie.

Z informacji uzyskanej od pracowników Wodociągów Miejskich Sp. z o.o. w Braniewie wynika, że podczas projektowania sieci deszczowej przy obliczeniach hydraulicznych projektowanych rurociągów bazuje się nie na ilości opadów występujących w czasie nawałnic i ulewnych opadów lecz na podstawie wielokrotności występowania deszczu w okresie 100 lat oraz w zależności od średniej rocznej wysokości opadów (W.Błaszczyk, H.Stamatello „budowa miejskich sieci kanalizacyjnych” – wyd. ARKADY 1967r. Rozdział 2.4.2. – Sieć kanałów do odprowadzania wód deszczowych).

4)    doposażenie Straży Pożarnej w wydajne pompy do usuwania wody, agregaty pompowe, węże strażackie, środki transportu,

Finansowania zakupów sprzętu dla Straży Pożarnej nie jest dokonywane z budżetu Gminy Miasta Braniewa. O wnioskowane doposażenie należy ubiegać się w Starostwie Powiatowym w Braniewie.

5)    zwiększenie budżetu Straży pożarnej m.in. na paliwo do pojazdów i pomp,

Dopłaty na paliwo do pojazdów i pomp dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie każdego roku uwzględniane są w budżecie Gminy Miasta Braniewa

6)    zastosowanie w stosunku do poszkodowanych mieszkańców i podmiotów gospodarczych ulg w podatku od nieruchomości ze względu poniesione straty i znaczne koszty nieplanowanych remontów

Wszystkie osoby poszkodowane, które zgłosiły się do Urzędu Miasta Braniewa otrzymały pomoc finansową na podstawie oszacowanego zakresu i wysokości szkód. Ogółem pomoc ta wyniosła 53.581.54 zł.

Została ona przyznana na zasadach określonych w art. 40 ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2013 r. poz.182). Pomoc przyznawana jest niezależnie od kryterium dochodowego i przeznaczona jest na remont zniszczonego w wyniku intensywnych opadów deszczu budynku lub lokalu mieszkalnego. Osobom poszkodowanym wypłacone zostały pieniądze a przytoczone przepisy prawa nie uwzględniają możliwości udzielenia ulg w podatku od nieruchomości.

7)    podanie do publicznej wiadomości procedur stosowanych przez oczyszczalnie ścieków w czasie intensywnych opadów, przyboru wód, oraz oceny ich stosowania.

Po zasięgnięciu informacji w Spółce Wodociągi Miejskie oraz u Kierownika Oczyszczalni Ścieków w Braniewie, informuję, że nie są stosowane żadne procedury przez oczyszczalnię ścieków w czasie intensywnych opadów deszczu. Urządzenia automatycznie włączają kolejne pompy podczas napływu większej ilości ścieków.

petycja-odp burm1

petycja-odp burm2

 

 

Korzystanie z witryny www.pobraniewo.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji na temat plików COOKIE można znaleźć w artykule.

Akceptuję politykę plików cookies: