straz pozarna10102013         Mój komentarz do odpowiedzi Pana Burmistrza udzielonej w sprawie petycji mieszkańców złożonej po lipcowej ulewie i zalaniu miasta - dotyczy punktów nr 4 i 5, w których chodziło o:

-  doposażenie Straży Pożarnej w wydajne pompy do usuwania wody, agregaty pompowe, węże strażackie, środki transportu,

- zwiększenie budżetu Straży Pożarnej m.in. na paliwo do pojazdów i pomp.

 

Odpowiedź jest następująca:

„Finansowania zakupów sprzętu dla Straży Pożarnej nie jest dokonywane z budżetu Gminy Miasta Braniewa. O wnioskowane doposażenie należy ubiegać się w Starostwie Powiatowym w Braniewie.”

„Dopłaty na paliwo do pojazdów i pomp dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie każdego roku uwzględniane są w budżecie Gminy Miasta Braniewa.”

Autor  tych odpowiedzi:

1.      Sam sobie zaprzecza, ponieważ po zakupy sprzętu odsyła do Starostwa Powiatowego, ale już zakupy paliwa przypisuje budżetowi Gminy Miasta Braniewa.

2.      Wykazuje brak podstawowej wiedzy z zakresu zadań przypisanych samorządom gminnym, ponieważ ustawa ochronie przeciwpożarowej z dnia24 sierpnia 1991 r.w art. 32 mówi: „ Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina”.

3.      Nie posiada wiedzy o wyposażeniu jednostki OSP w niezbędny sprzęt przeciwpożarowy i jego brakach.

4.      Nie orientuje się, jakie są potrzebne ilości środków finansowych dla właściwego funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, aby jednostka była właściwie wyposażona, utrzymana i wyszkolona dla zapewnienia gotowości bojowej.

Dla ścisłości informuję, że na całoroczne utrzymanie OSP budżet miasta przeznacza jedynie 27 tys. zł. To znacznie mniej niż sąsiednie samorządy, które budżety mają o wiele niższe a ze swoich środków finansują nawet zakupy samochodów pożarniczych.

5.      Nie rozumie, że „dopłaty na paliwo” to nie to samo, co obowiązek pokrycia kosztów całkowitych utrzymania i funkcjonowania OSP, o czym mowa w art. 32 ustawy.

6.      Nie dostrzega tego, że strażacy ochotnicy są zawsze gotowi nieść pomoc i ratować życie i dobytek poświęcając swój czas a nawet zdrowie i życie nie oglądając się na to czy im ktoś za to podziękuje. Jednak, aby to było możliwe należy stworzyć odpowiednie warunki tj. wyposażyć w niezbędny sprzęt, paliwa, środki ochrony osobistej, umundurowanie.

W tym miejscu muszę stwierdzić, że wielokrotnie słyszałem jak przy różnych uroczystościach Pan Burmistrz, notabene członek naszej jednostki OSP, wypowiadał wiele pochwał pod adresem strażaków ochotników, doceniając ich zaangażowanie, poświęcenie i służbę na rzecz mieszkańców i miasta. Tym bardziej budzi zdumienie stanowisko zaprezentowane w powyższej odpowiedzi.

                  Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie – Jerzy Welke

 

Korzystanie z witryny www.pobraniewo.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji na temat plików COOKIE można znaleźć w artykule.

Akceptuję politykę plików cookies: