spolki2Członkowie Rad Nadzorczych wodociągów i MPEC nie reprezentują właściciela – Miasta Braniewo!??! To kogo reprezentują? Czyje interesy? Obywatela Mrozińskiego? 

W Ikat z dnia 20.I.2012 roku pan Henryk Mroziński wyjaśnia, że Rady Nadzorcze miejskich spółek są legalne, albowiem ”członkowie tych rad zostali powołani zgodnie z literą prawa”.

I dalej burmistrz wyjaśnia: „Zgodnie z opinią prawną, jaką posiadamy, nie ma podstawy ani w przepisach, ani w statutach spółek, aby Gmina Miasta Braniewo (jako jednostka samorządu terytorialnego) miała obowiązek wybrać swojego reprezentanta do rady nadzorczej każdej ze spółek. Stąd nie ma obowiązku wybierania członków do rady nadzorczej spośród osób, które zdały egzamin”. Podobną tezę wygłosił nasz miejski „polityk” w nagraniu „Panie Burmistrzu, a ja się pytam 2” w TVBraniewo24.

Zacytuję wobec tego odpowiednie zapisy ustawy o gospodarce komunalnej:

Art. 10a.

1. W spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego działa rada nadzorcza.

2. Do rad nadzorczych w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.

3. Kadencja członka rady nadzorczej w spółkach z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego trwa 3 lata.

4. Członkowie rady nadzorczej, reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji.” 

Tak więc kadencja trwa obligatoryjnie 3 lata. Jak to się ma do twierdzenia, że rady nadzorcze zostały powołane w 2002 roku? Na kadencję 10-letnią?

Jeżeli w spółkach miejskich są reprezentanci załóg, to kogo reprezentują pozostali? Nie samorząd? Więc kogo? Prywatną osobę pana Henryka Mrozińskiego? 

Jedynym właścicielem wszystkich udziałów obu spółek jest Miasto Braniewo, a całe zgromadzenie wspólników to burmistrz, pan Henryk Mroziński. To on „wybiera” rady nadzorcze. Tu nasuwa się pytanie: jaką rolę pełni pan burmistrz w trakcie obrad zgromadzenia wspólników obu spółek?  Traktuje obie spółki jak prywatny folwark?


 

Korzystanie z witryny www.pobraniewo.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji na temat plików COOKIE można znaleźć w artykule.

Akceptuję politykę plików cookies: